TRO

Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär.
 Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här.
 Jag skulle vilja våga tro att
 kärlek är den makt som ändå världen bär.
 
 Jag skulle gärna vilja tro, men vem törs göra så?
 Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå?
 Jag skulle gärna vilja tro att någon ser
 den mening jag ej fattar mer.
 
 Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd.
 Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död.
 Jag skulle vilja våga tro att
 någon fanns som ville jag vore hans.
 
 Jag skulle vilja våga tro. Jag kan ju inte mer.
 Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker,
 så väntar jag och längtar jag att
 jag skall få den tro jag inte själv kan nå.
 
T Littmarck